Dik Tip Buhar Jeneratörleri

MODEL ISI KAPASİTELERİ
BsD Buhar kg/h Mkcal/h Kw
150 150 90 105
250 250 150 174
500 500 300 349
750 750 450 523
1000 1000 600 698
1250 1250 750 872
1500 1500 900 1046
2000 2000 1200 1395
2500 2500 1500 1744
3500 3500 2100 2442
4000 4000 2400 2790
5000 5000 3000 3489
7000 7000 4200 4884
8000 8000 4800 5581
BOYUTLAR
Genişlik A Uzunluk B Yükseklik C Baca 0
575 575 1200 250
774 774 1425 250
970 970 1550 250
1130 1130 1750 300
1230 1230 1900 300
1320 1320 2000 350
1450 1450 2300 400
1600 1600 2700 450
1750 1750 2800 500
2050 2050 3300 550
2180 2180 3600 550
2400 2400 4100 600
2750 2750 4500 600
2900 2900 4700 700

Dik Tip Buhar Jeneratörü

DİK TİP  BUHAR JENERATÖRÜ

1.00- BUHAR  JENERATÖRÜNÜN  TANIMI :

– Buhar  Jeneratörü ; Gaz yakıt yakacak  şekilde  dizayn  edilmiştir. İşletme  basıncı  8  atü test  basıncı  15  Atü  olarak  imal  edilmiştir .Buhar jeneratörü
tipi  BsD;  Ve modelleri şöyle sıralanmıştır.BsD 150 , BsD 250 , BsD 500 , BsD 750 , BsD 1000 , BsD 1250 , BsD 1500 , BsD 2000BsD 2500 , BsD 3500

1.01- SERPANTİN :

– Yatay konumlu  özel  serpantin ; TS EN 10216-2 ‘e uygun  olarak St  35-8  kalite  3,6 / 5 mm kalınlığında  çelik  çekme  borudan  imal  edilmiştir.

1.02- SERPANTİN  BÜKÜMÜ :

–  TS EN 13445-4  normlarına  uygun  olarak, çap  ovalliği  %10 ‘nu  geçmeyecek  şekilde  özel kalıplarla  bükülmüş ve ısıl işleme gerek kalmamıştır.

1.03- YANMA  HÜCRESİ :

– Radyasyon  tipi , brülör  alev  boyuna  ve  alev  çapına  göre , karşı  basınçlı  olarak tasarlanmıştır.   Alev  aynı  hücrede  geriye  döndürülerek , tutuşmayan  parteküller  sekonder   hava  ile karşılaştırılarak  yanması  sağlanmış  olur , böylece  yanma  randımanı  arttırılarak  yüksek  teknolojiye  uyarlanmıştır .

– İç  serpantinde  buharlaşacak  su  aşağıya  inerken , yanmış  gazlar  yukarı  çıktığı  için , ters akım   meydana  getirilmiş , birim  yüzeyden  geçen  ısı  transferi  ortalama  34.000  Kcal /m² . ulaşılmıştır .

– Serpantinler , iç  içe  geçirilmiş , vida  şeklinde  kıvrılmış , boru  denetimden  meydana  getirilmiştir .  Böylece  sıcak  gazlar , iç  serpantinin  iç  yüzünden  tabana  doğru  geçer , aynı  hacimden  geri  gelir .

– 1. ‘ci  serpantin  ile , 2. ‘ci  serpantin  arasından  geçer , tabandan  geri  döner , 2. ‘ci  serpantin  ile zarf  arasından  geçerek  bacaya  gider . Böylece  gazlara  dört  geçiş  yaptırılarak  yolları   uzatılmış , tüm  enerjileri  alınmıştır .

– Yanma  hücresinin  tavanı  ve  tabanı  1350 °C ‘ye  dayanıklı  özel  bir  reflektör  malzemesi  ile

kaplanmıştır . Yanma  durduğu  halde  hücrenin  sıcaklığı  düşürülmemiş ,   yeniden  püsküren  yakıt    yaklaşık  900 °C ‘lik  ortamda  hızla  tutuşma  sıcaklığına  ulaştığı  için  ilk  ateşlemelerde  jeneratörün    isli  yanması  önlenmiştir . Böylece  islerle  gaz  yollarının  tıkanması  önlenmiş  ve  yüksek  yanma    verimi  elde  edilmiştir .

SONUÇ : İlk  düğmeye  bastığınız  andan  itibaren  3  dakikada  buharınız  kullanılmaya  hazırdır

1.04- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  EMNİYET  VE  KUMANDA  CİHAZLARI :

1.05- 1.  PROSESTAT :

– Tek  kademeli  brülörlerde  1. ‘ci  memeye  kumanda  eder . Buhar  basıncı  istenilen  değere  gelince   brülörü  durdurur .

1.06- 2.  PROSESTAT  ( EMNİYET ) :

– 1. ‘ ci  prosestatın  0,5  Atü  üzerine  ayarlanır . 1. ‘ci  prosestat  arızalı  ise  basınç  yüklemeye  devam   eder . 2. ‘ci  prosestat  devreyi  açarak  brülörü
durdurur .

1.07- 3.  PROSESTAT :

– Çift  kademeli  brülörde  2.  kademeyi  yakıp  söndürür .

1.08- BUHAR  TERMOSTATI :

-Tek  kontaklı  dijital  termostat  işletme  basıncındaki  doymuş  buhar  sıcaklığının  20°C  üstüne   ayarlanır  ( 8  bar  için  195 °C ) ‘ye  ayarlanmıştır . 1. ‘ci  prosestat  ve  2. ‘ci  prosestat  arızalandı  ise , yanma  devam  ettiği  için  buhar  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üstüne  çıkınca  devreyi  açar,  brülörü  durdurur .

1.08- BACA  GAZI  TERMOSTATI :

– Tek  kontaklı  dijital  termostat  250 °C ‘ye  ayarlıdır . 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  sıcaklığı  termostatı  arızalı  ise  yanma  devam  eder , baca  gazı  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üzerine  çıkınca   devreyi  açar , brülörü  durdurur .

1.09- EMNİYET  VENTİLİ :

– Üretilen  buharı  dışarı  atabilecek  çapta  seçilmiş , 10  Atü  ayarlanmıştır .

– 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  termostatı , baca gazı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar  edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar   edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  dışarıya  atar .

2.00- BUHAR  JENERATÖRÜ  MONTAJI :

– Buhar  jeneratörü , verdiği  buharın  kullanılacağı en  yakın  bir  yere  monte  edilmelidir .

– Buhar   jeneratörü  dreyninden , besi  suyu  pompası  veya  armatürlerinden  akan  suyun  dağılmadan  bir  yer  süzgeci  yardımıyla  kanalizasyona  verilmesi  gerekir .

– İşletmenin  ve  bakımın  kolaylıkla  yapılabilmesi  için  etrafında  yeterli  boşluklar  bırakılmalıdır

– Kazan  üstü  ile  tavan  arasındaki  mesafe ; içindeki  serpantinin  çıkarılmasını  mümkün  kılacak   şekilde  olmalıdır . Eğer  bu  mesafe  yeterli  değilse  tavanda  serpantinin  çıkarılmasına  yetecek  kadar bir  delik  bırakılmalıdır . ( Kapak  koymak  vs. )

– Buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerdeki  sıcaklık ; 30-35 °C ‘yi  geçmeyecek  şekilde  tavan  veya  taban  seviyesinde  yerleştirilmiş  menfezlerle  tabii  havalandırma  yapılmalıdır .

– Buhar  Jeneratörünün  bulunduğu  yerin  sıcaklığının  artmaması  için ; jeneratör  baca  çıkışı , kondens   tankı , buhar  ve  sıcak  su  boruları  izole  edilmelidir .

– Cebri  havalandırma  sisteminde ; buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerden  hava  çekmek

( aspirasyon  şeklinde  havalandırma )  tavsiye  edilmez . Bu  şekilde  meydana  gelen  negatif  basınç  jeneratörün  yanma  verimini  düşürür .

  • Buhar jeneratöründe kullanılan gazın cinsi ; Doğal gaz , LNG ve  LPG  olmalıdır.
  • Buhar jeneratöründe kullanılan gaz basıncı 100 mbar olmalıdır.
  • Buhar jeneratöründe baca gazı analizleri ölçüm değerleri CO : 93 ppm ve NOx : 115 ppm’in altında olmalıdır.

2.01- BUHAR  JENERATÖRÜ  VE  BACA  ÇAPLARI :

– Buhar  jeneratörü  kapasitesi  ve  yaklaşık  baca  çapları  tablosu .

Buhar  kapasitesi  ( Kg /h )    : 150     250         500     750       1000        1250      1500      2000

Kapasitesi  ( Kcal /h )            : 90       150         300     450       600          750        900        1200

Baca  çapı  ( mm . )                : 250     250         300     300       350          350        400        450

– Duman  kanalında  mümkün  olduğu  kadar  90°  dirsekten  ve  ” T ”  şeklinde  bağlantılarından

kaçınılmalıdır . Açılı  yapmak  gerektiğinde  135° ‘ den  az  olmamalıdır . Yatay  duman  kanalı

uzunluğu ; baca  yüksekliğinin  1/3 ‘ünü  geçmemelidir .

– Duman  kanalı  uzun  ise  izole  edilmelidir . Baca  şapkası ; yanmış  gazların çıkmasına  mani

olamayacak  şekilde  tasarlanmalıdır .

2.02- ELEKTRİK  BAĞLANTILARI :

– Elektrik  panosuna  enerji  alınan  yerde  ana  sigorta  gurubu  ve  kesici  şalter  konulmalıdır .

– Kontrol  ve  kumanda  panosu  girişine  kadar  3  faz , 1  nötr  380  volt  enerji  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  bağlanmalıdır .

– Jeneratör  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  topraklama  plakasına  bağlanmadır .

2.03- VOLTAJ  VE  FREKANS :

– Kazan  etiketindeki  voltaj  ve  frekansla  kendi  voltaj  ve  frekansınızı  kontrol  ediniz . Devredeki   voltaj  ve  frekansı  ölçünüz , nominal  değerden  %10 ‘dan  az  veya  çok  olmaması  gerekir .

2.04- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  ELEKTRİK  SARFİYATI  ( Kw ) :

Buhar  jeneratörü

Tipi                           150     250      500        750        1000     1250       1500      2000

Fan  motoru               1,1       1,5      1,5        2,2          2,2         2.2          3           4

Sirkülâsyon  pomp .  1,1       1,1       1,1        2,2          2,2         2,2          3           3

Kumanda   enerjisi     1          1          1           1            1            1             1           1

Toplam                      3,2        3,6       3,6      5,4          5,4         5,4           7           8

2.05- KONDENS  TANKI :

Tipi                            150      250        500      750       1000        1250     1500      2000

Hacmi  ( lt . )              70       100         150      220        330         450       600        700

– Kondens  tankının  su  seviyesinin ; pompa  emiş  ağzından  yüksekliği :

Kondens  suyu  sıcaklığı  ( °C )                    : 50     60     70     80     90     100

Pompa  emiş  ağzından  yüksekliği  ( m . )   : 1,5    1,5    2      2,5     3       3,5

– Kondens  tankı  su  beslemesi , bakır  şamandıralı  flatör  ile  yapılmalıdır .

2.06- SU  YUMUŞATMA  CİHAZI :

– Otomatik  olarak , ters  yıkama , rejenerasyon  ve  yıkama  yapmalı .

– Ham  su  girişinde  20-30 mSS . basınç  olmalı , ham  su  girişi  35 fr . sertliğini  geçmemelidir .

– Yumuşak  su  çıkışı  0,2 fr . sertliğini  geçmemelidir .

– Su  yumuşatma  cihazına  sıcak  su  dönmemelidir . Bunun  için  kondens  tankı  girişine

mutlaka  çekvalf  konulmalıdır .

2.07- DOZAJ  POMPASI :

– Kireç  taşı  oluşmasını  kesin  önlemek  için  besi  suyu  pompası  emişine , yeterli  miktarda

CEFOPOL dozajlanmalıdır ( Yaklaşık olarak  ilave edilen  yumuşak suyun  miktarına göre ; 1

ton  150  gram  CEFOPOL ) .

Referanslar

Sıra
No
FİRMA ADI ADRES MODEL
BSD
KAPASİTE
kcal/h
YAKIT
CİNSİ
1 DENGE KOZMATİK İstanbul BsD 2500 1.500.000 Doğal gaz
2 KUĞU YIKAMA İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
3 IŞIL YIKAMA İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
4 NESİL GIDA Merzifon /Amasya BsD 250 150.000 LPG
5 YILMAZ  GIDA İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
6 KAAN ÖRME İstanbul BsD 350 210.000 Doğal gaz
7 BERKE TEKSTİL İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
8 SAĞLAM TEKSTİL İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
9 POLİMERSAN Gaziantep BsD 1500 1.200.000 Doğal gaz
10 KARDELEN YIKAMA İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
11 ÇAMOLUK TRİKO İstanbul BsD 250 150.000 Doğal gaz
12 OKTAY  KARAKOÇ İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
13 OKTAY  KARAKOÇ İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
14 ALİ KAHRAMAN İstanbul BsD 350 210.000 Doğal gaz
15 DOĞANTAŞ  TEKSTİL İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
16 FURKAN TRİKO YIKAMA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
17 BEYAZ KUĞU YIKAMA İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
18 ÖNCÜ KİMYA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
19 TEKNİK APRE İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
20 ORKA TARIM Turgutlu / Manisa BsD 2000 1.200.000 Fuel-oil
21 BEKTAŞ TRİKO İstanbul BsD 250 150.000 Doğal gaz
22 ÇEVİK YIKAMA İstanbul BsD 350 210.000 Doğal gaz
23 SABRA TEKSTİL İstanbul BsD 350 210.000 Doğal gaz
24 DETEKS KİMYA İstanbul BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
25 ERDEM ÇİNKO KAPLAMA Bursa BsD 1000 600.000 Doğal gaz
26 YİĞİT AKÜ Ankara BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
27 KISMET TATLI Bursa BsG 1000 600.000 Doğal gaz
28 TURTAŞ TRİKO İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
29 ÇÖZÜM TOZ BOYA Bursa BsD 1000 600.000 Doğal gaz
30 ERİCEK SU Adıyaman BsD 500 300.000 LPG
31 ER-AY DİNAMO İstanbul BsD 250 150.000 Doğal gaz
32 FRUMAK Tokat BsD 750 450.000 LPG
33 FERAH TRİKO İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
34 BAHAR TASARIM  A.Ş. İstanbul BsD 2000 1.200.000 Doğal gaz
35 EKMEK UNLU A.Ş. İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
36 IŞIL YIKAMA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
37 BİLTEK GÖMLEKLERİ İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
38 DEGAJE TEKSTİL İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
39 YİĞİT AKÜ Ankara BsD 1250 750.000 Doğal gaz
40 YİĞİT AKÜ Ankara BsD 1500 900.000 Doğal gaz
42 YASİN KAPLAN HALI Gaziantep BsD 250 150.000 Doğal gaz
43 ULUKAN BOYA Bursa BsD 1000 600.000 Doğal gaz
44 TÜRKMEN ÜTÜ İstanbul BsG 500 300.000 Doğal gaz
45 ZAFER ÖRME İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
46 ŞAHİN ÜTÜ İstanbul BsD 250 150.000 Doğal gaz
47 PROMEY GIDA Bursa BsG 1000 600.000 Doğal gaz
48 ŞAL KONFEKSİYON İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
49 DÖRT MEVSİM GIDA İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
50 FRUMAK Siirt BsD 500 300.000 Fuel-oil
51 SARCHEM KİMYA İstanbul BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
52 PETROL OFİSİ Kocaeli BsD 2500 1.500.000 Doğal gaz
53 İPEK SUCUKLARI Afyon BsD 1000 600.000 Doğal gaz
54 HSE YIKAMA İzmir BsD 250 150.000 Doğal gaz
55 SARCHEM KİMYA İstanbul BsD 2500 1.500.000 Doğal gaz
56 MİRAGE HOTEL Bodrum BsD 1250 750.000 LNC
57 VERPAK YIKAMA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
58 YOLDAŞ YIKAMA İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
59 SEL AMBALAJ İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
60 MACİT GIDA Ankara BsD 1000 600.000 Doğal gaz
61 F-G TEKSTİL İstanbul BsD 1250 750.000 Doğal gaz
62 MURAT BRÜLÖR Gaziantep BsD 250 150.000 Doğal gaz
63 DOLPHİN YIKAMA İstanbul BsD 1250 750.000 Doğal gaz
64 MUZİ GIDA İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
65 ORKA TARIM Turgutlu / Manisa BsD 2000 1.200.000 Doğal gaz
66 PİLOT KOLTUK Bursa BsD 1000 600.000 Doğal gaz
67 GREEN ANKA HOTEL İstanbul BsD 250 150.000 Doğal gaz
68 TAMİŞ GÖMLEKLERİ İzmir BsD 500 300.000 Doğal gaz
69 ENİS MAKİNA İzmir BsD 1000 600.000 Doğal gaz
70 SWISS OTEL İZMİR İzimr BsD 1000 600.000 Doğal gaz
71 ŞEM LASTİK Bursa BsD 1500 900.000 Doğal gaz
72 CİHAN KİMYA İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
73 ŞÜTTLE GIDA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
74 AKAR MAKİNA Konya BsD 1500 900.000 Doğal gaz
75 GETA TARIM İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
76 İNOKSTEK A.Ş. İzmir BsD 250 150.000 Doğal gaz
77 CAN TEKSTİL İstanbul BsD 350 210.000 Doğal gaz
78 DURUPAK YIKAMA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
79 AYDINLAR GIDA İstanbul BsD 2000 1.200.000 Doğal gaz
80 SOFRA GIDA Rize BsD 500 300.000 Doğal gaz
81 ÖZÇAKIROĞLU HELVA Malatya BsD 1000 600.000 Doğal gaz
82 AKSOY YIKAMA Sakarya BsD 750 450.000 Doğal gaz
83 CEYLAN ET İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
84 DİVAN OTELİ GAZİANTEP Gaziantep BsD 750 450.000 Doğal gaz
85 EFEM SU Sakarya BsD 750 450.000 Doğal gaz
86 MAVİKİM Manisa / Turğutlu BsD 750 450.000 Doğal gaz
87 ASAL BOYA KİMYA SAN. İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
88 RAFİNE TEKSTİL İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
89 AISIN İstanbul BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
90 YİĞİT AKÜ Ankara BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
91 FUAR İstanbul BsD 250 150.000 Doğal gaz
92 HİSARLI ET İstanbul BsD 750 450.000 Doğal gaz
93 POYRAZ GIDA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
94 SEL AMBALAJ İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
95 YİĞİT AKÜ Ankara BsD 1500 900.000 Doğal gaz
96 ELİT PREFABRİKE Bursa BsD 2000 1.200.000 Doğal gaz
97 FRUMAK İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
98 ŞİPA GIDA A.Ş. Bursa BsD 1000 600.000 Doğal gaz
99 DOĞTAT GIDA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
100 SWISS OTEL İZMİR İzmir BsD 1500 900.000 Doğal gaz
101 SEYYİDLER ŞEKERLEME Adana BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
102 FORAKS PREFABRİKE Antalya BsD 1500 900.000 Doğal gaz
103 YİĞİT AKÜ Türkmenistan BsD 2500 1.500.000 Doğal gaz
104 SİYA AMBALAJ İzmir BsD 500 300.000 Doğal gaz
105 BEŞLER AMBALAJ İzmir BsD 500 300.000 Doğal gaz
106 FÜMET GIDA İstanbul BsD 500 300.000 Doğal gaz
107 CHAN DESIGN İstanbul BsD 1500 900.000 Doğal gaz
108 ÇELİK AMBALAJ İzmir BsD 1000 600.000 Doğal gaz
109 GAMA AMBALAJ İzmir BsD 1000 600.000 Doğal gaz
110 ŞAHİNOĞLU  HELVA İstanbul BsD 1000 600.000 Doğal gaz
111 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
112 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
113 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
114 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsD 3500 2.100.000 Doğal gaz
115 CERA KOZMETİK İzmir BsD 1000 600.000 Doğal gaz
116 SUDEM GIDA Antalya BsD 1500 900.000 Doğal gaz
117 GÜLPOR ISI YALITIM İstanbul BsD 2500 1.500.000 Doğal gaz

Öneriler

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricidictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.