Yatık Tip Buhar Jeneratörleri

MODEL ISI KAPASİTESİ
BsY Buhar kg/h Mkcal/h Kw
150 150 90 105
250 250 150 174
500 500 300 349
750 750 450 523
1000 1000 600 698
1250 1250 750 872
1500 1500 900 1046
2000 2000 1200 1395
2500 2500 1500 1744
3500 3500 2100 2442
4000 4000 2400 2790
5000 5000 3000 3489
BOYUTLAR
Genişlik A Uzunluk B Yükseklik C Baca 0
610 1200 610 250
800 1400 800 250
900 1600 900 250
1100 1850 1100 300
1250 2350 1250 300
1300 2400 1300 350
1400 2550 1400 400
1500 2900 1500 450
1325 1350 1325 500
1850 3550 1850 550
1950 3750 1950 550
2150 4250 2150 600

Yatık Tip Buhar Jeneratörü

YATIK TİP BUHAR JENERATÖRÜ

1.00- BUHAR  JENERATÖRÜNÜN  TANIMI :

– Buhar  Jeneratörü ; Gaz ve Sıvı yakıt yakacak  şekilde  dizayn  edilmiştir . İşletme  basıncı  8  atü test  basıncı  12  Atü  olarak  imal  edilmiştir . Buhar jeneratörü tipi  BsY;  Ve modelleri şöyle sıralanmıştır. BsY 150 , BsY 250 , BsY 500 , BsY 750 , BsY 1000 , BsY 1250 , BsY 1500 , BsY 2000 BsY 2500 , BsY 3500

1.01- SERPANTİN :

– Yatay konumlu  özel  serpantin ; TS EN 10216-2 ‘e uygun  olarak St  35-8  kalite  3,6  /  5 mm kalınlığında  çelik  çekme  borulardan  imal  edilmiştir.

1.02- SERPANTİN  BÜKÜMÜ :

–  TS EN 13445-4  normlarına  uygun  olarak, çap  ovalliği  %10 ‘nu  geçmeyecek  şekilde  özel kalıplarla  bükülmüş ve ısıl işleme gerek kalmamıştır.

1.03- YANMA  HÜCRESİ :

– Radyasyon  tipi , brülör  alev  boyuna  ve  alev  çapına  göre tasarlanmıştır.

– Serpantinler , iç  içe  geçirilmiş , vida  şeklinde  kıvrılmış , boru  denetimden  meydana getirilmiştir .  Böylece  sıcak  gazlara üç geçiş yaptırılmıştır.

– Gazlar yanma hücresinden devam ederek 1. ‘ci  serpantin  ile , 2. ‘ci  serpantin  arasından  geçer , kapaktan  geri  döner , 2. ‘ci  serpantin  ile zarf  arasından  geçerek  bacaya  gider . Böylece  gazlara  üç  geçiş  yaptırılarak  yolları   uzatılmış , tüm  enerjileri  alınmıştır .

– Yanma  hücresinin  kapak ve karşı duvarı 1350 °C ‘ye dayanıklı  özel  bir refrakter malzemesi ile kaplanmıştır . Yanma  durduğu  halde  hücrenin  sıcaklığı  düşürülmemiş ,   yeniden  püsküren  yakıt    yaklaşık  900 °C ‘lik  ortamda  hızla  tutuşma  sıcaklığına  ulaştığı  için  ilk  ateşlemelerde  jeneratörün    isli  yanması  önlenmiştir . Böylece  islerle  gaz  yollarının  tıkanması  önlenmiş  ve  yüksek  yanma    verimi  elde  edilmiştir .

SONUÇ : İlk  düğmeye  bastığınız  andan  itibaren  3  dakikada  buharınız  kullanılmaya  hazırdır.

2.00- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  EMNİYET  VE  KUMANDA  CİHAZLARI :

2.01- 1.  PROSESTAT :

– Tek  kademeli  brülörlerde  1. ‘ci  kademeye  kumanda  eder . Buhar  basıncı  istenilen  değere  gelince  brülörü  durdurur .

2.02- 2.  PROSESTAT  ( EMNİYET ) :

– 1. ‘ ci  prosestatın  0,5  Atü  üzerine  ayarlanır . 1. ‘ci  prosestat  arızalı  ise  basınç  yüklemeye  devam   eder . 2. ‘ci  prosestat  devreyi  açarak  brülörü  durdurur .

2.03- 3.  PROSESTAT :

– Çift  kademeli  brülörde  2.  kademeyi  yakıp  söndürür .

2.04- BUHAR  TERMOSTATI :

-Tek  kontaklı  dijital  termostat  işletme  basıncındaki  doymuş  buhar  sıcaklığının  20°C  üstüne   ayarlanır  ( 8  bar  için  195 °C ) ‘ye  ayarlanmıştır . 1. ‘ci  prosestat  ve  2. ‘ci  prosestat  arızalandı  ise , yanma  devam  ettiği  için  buhar  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üstüne  çıkınca  devreyi  açar,  brülörü  durdurur .

2.05- BACA  GAZI  TERMOSTATI :

– Tek  kontaklı  dijital  termostat  250 °C ‘ye  ayarlıdır . 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  sıcaklığı  termostatı  arızalı  ise  yanma  devam  eder , baca  gazı  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üzerine  çıkınca   devreyi  açar , brülörü  durdurur .

2.06- EMNİYET  VENTİLİ :

– Üretilen  buharı  dışarı  atabilecek  çapta  seçilmiş , 10  Atü  ayarlanmıştır .

– 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  termostatı , baca gazı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar  edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar   edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  dışarıya  atar .

3.00- BUHAR  JENERATÖRÜ  MONTAJI :

– Buhar  jeneratörü , verdiği  buharın  kullanılacağı en  yakın  bir  yere  monte  edilmelidir .

– Buhar   jeneratörü  dreyninden , besi  suyu  pompası  veya  armatürlerinden  akan  suyun  dağılmadan  bir  yer  süzgeci  yardımıyla  kanalizasyona  verilmesi  gerekir .

– İşletmenin  ve  bakımın  kolaylıkla  yapılabilmesi  için  etrafında  yeterli  boşluklar  bırakılmalıdır

– Kazan  üstü  ile  tavan  arasındaki  mesafe ; içindeki  serpantinin  çıkarılmasını  mümkün  kılacak   şekilde  olmalıdır . Eğer  bu  mesafe  yeterli  değilse  tavanda  serpantinin  çıkarılmasına  yetecek  kadar bir  delik  bırakılmalıdır . ( Kapak  koymak  vs. )

– Buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerdeki  sıcaklık ; 30-35 °C ‘yi  geçmeyecek  şekilde  tavan  veya  taban  seviyesinde  yerleştirilmiş  menfezlerle  tabii  havalandırma  yapılmalıdır .

– Buhar  Jeneratörünün  bulunduğu  yerin  sıcaklığının  artmaması  için ; jeneratör  baca  çıkışı , kondens   tankı , buhar  ve  sıcak  su  boruları  izole  edilmelidir .

– Cebri  havalandırma  sisteminde ; buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerden  hava  çekmek

( aspirasyon  şeklinde  havalandırma )  tavsiye  edilmez . Bu  şekilde  meydana  gelen  negatif  basınç  jeneratörün  yanma  verimini  düşürür .

3.01- BUHAR  JENERATÖRÜ  VE  BACA  ÇAPLARI :

– Buhar  jeneratörü  kapasitesi  ve  yaklaşık  baca  çapları  tablosu .

Buhar  kapasitesi  ( Kg /h )    : 150     250         500     750       1000        1250      1500      2000

Kapasitesi  ( Kcal /h )            : 90       150         300     450       600          750        900        1200

Baca  çapı  ( mm . )                : 250     250         300     300       350          350        400        450

– Duman  kanalında  mümkün  olduğu  kadar  90°  dirsekten  ve  ” T ”  şeklinde  bağlantılarından kaçınılmalıdır . Açılı  yapmak  gerektiğinde  135° ‘ den  az  olmamalıdır . Yatay  duman  kanalı uzunluğu ; baca  yüksekliğinin  1/3 ‘ünü  geçmemelidir .

– Duman  kanalı  uzun  ise  izole  edilmelidir . Baca  şapkası ; yanmış  gazların çıkmasına  mani olamayacak  şekilde  tasarlanmalıdır .

3.02- ELEKTRİK  BAĞLANTILARI :

– Elektrik  panosuna  enerji  alınan  yerde  ana  sigorta  gurubu  ve  kesici  şalter  konulmalıdır .

– Kontrol  ve  kumanda  panosu  girişine  kadar  3  faz , 1  nötr  380  volt  enerji  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  bağlanmalıdır .

– Jeneratör  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  topraklama  plakasına  bağlanmadır .

3.03- VOLTAJ  VE  FREKANS :

– Kazan  etiketindeki  voltaj  ve  frekansla  kendi  voltaj  ve  frekansınızı  kontrol  ediniz . Devredeki   voltaj  ve  frekansı  ölçünüz , nominal  değerden  %10 ‘dan  az  veya  çok  olmaması  gerekir .

3.04- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  ELEKTRİK  SARFİYATI  ( Kw ) :

Buhar  jeneratörü

Tipi                           150     250      500        750        1000     1250       1500      2000

Brülör                        1,1       1,5      1,5         2,2         2,2          2.2         3           4

Sirkülâsyon  pomp .  1,1       1,1       1,1        1,1          1,1         1,1         1, 1       1 ,1

Kumanda   enerjisi     1          1          1           1            1            1             1           1

Toplam                      3,2        3,6       3,6       4,3          4, 3        4,3         5,1         6,1

3.05- KONDENS  TANKI :

Tipi                            150      250        500      750       1000        1250     1500      2000

Hacmi  ( lt . )              70       100         150      220        330         450       600        700

– Kondens  tankının  su  seviyesinin ; pompa  emiş  ağzından  yüksekliği :

Kondens  suyu  sıcaklığı  ( °C )                    : 50     60     70     80     90     100

Pompa  emiş  ağzından  yüksekliği  ( m . )   : 1,5    1,5    2      2,5     3       3,5

– Kondens  tankı  su  beslemesi , bakır  şamandıralı  flatör  ile  yapılmalıdır .

3.06- SU  YUMUŞATMA  CİHAZI :

– Otomatik  olarak , ters  yıkama , rejenerasyon  ve  yıkama  yapmalı .

– Ham  su  girişinde  20-30 mmSS . basınç  olmalı , ham  su  girişi  35 fr . sertliğini  geçmemelidir.

– Yumuşak  su  çıkışı  0,2 fr . sertliğini  geçmemelidir .

– Su  yumuşatma  cihazına  sıcak  su  dönmemelidir . Bunun  için  kondens  tankı  girişine

mutlaka  çekvalf  konulmalıdır .

3.07- DOZAJ  POMPASI :

– Kireç  taşı  oluşmasını  kesin  önlemek  için  besi  suyu  pompası  emişine , yeterli  miktarda

CEFOPOL dozajlanmalıdır. ( Yaklaşık olarak  ilave edilen  yumuşak suyun  miktarına göre ;

100 kg  150  gram  CEFOPOL ) .

Referanslar

Sıra
No
FİRMA ADI ADRES MODEL
BSY
KAPASİTE
kcal/h
YAKIT
CİNSİ
1 ISI TEKNOLOJİ MERKEZİ Gaziantep BsY 1500 900.000 Doğal Gaz
2 ASKAY İNŞAAT Mersin BsY 2000 1.200.000 Fuel-oil
3 TİLAY LTD.ŞTİ. İzmir BsY 1500 1.200.000 Fuel-oil
4 AKDENİZ KİMYA Mersin BsY 2000 1.200.000 Fuel-oil
5 ASKAY İNŞAAT İstanbul BsY 150 90.000 Motorin
6 ORKA Mersin BsY 4000 2.400.000 Motorin
7 ASPAK GIDA İstanbul BsY 250 150.000 Fuel-oil
8 ÇORUM BELEDİYESİ Çorum BsY 500 300.000 M. / LPG
9 SEHİL İNŞAAT Türkmenistan BsY 750 450.000 Doğal gaz
10 SEZEN ET Adana BsY 500 300.000 Fuel-oil
11 EDİRNE  BELEDİYESİ Edirne BsY 250 150.000 Motorin
12 YASİN KAPLAN HALI Gaziantep BsY 2500 1.500.000 Doğal gaz
13 TROBZON BELEDİYESİ Trabzon BsY 750 450.000 LPG
14 DEMİTAŞ A.Ş. Düzce BsY 500 300.000 LPG
15 AFYON BELEDİYESİ Afyon BsY 750 450.000 Motorin
16 EFOR TURİZM Alanya BsY 1000 600.000 LNC
17 ER-DEM MADENCİLİK Tokat BsY 750 450.000 Fuel-oil
18 RIXOS SUNGATE Antalya BsY 500 300.000 LNC
19 THRACE BASİN NATURAL Tekirdağ BsY 750 450.000 Motorin
20 OPTİMA MÜHENDİSLİK Ankara BsY 750 450.000 Fuel-oil
21 ADANA BELEDİYESİ Adana BsY 750 450.000 Fuel-oil
22 HISHTIL – TOROS A.Ş. Antalya BsY 750 450.000 Motorin
23 VENTUS GIDA Moldovya BsY 500 300.000 Doğal gaz
24 PEHLİVAN HELVACISI İstanbul BsY 500 300.000 Doğal gaz
25 GRUP MAKİNA Eskişehir BsY 500 300.000 LPG
26 EDİRNE  BELEDİYESİ Edirne BsY 1000 600.000 M. / D. gaz
27 NİLPOL POLİMER Ankara BsY 750 450.000 Fuel-oil
28 HS GRUP İstanbul BsY 500 3.000 Doğal gaz
29 KIRIKKALE  BELEDİYESİ Kırıkkale BsY 750 450.000 Fuel-oil
30 KIBRIS Kıbrıs BsY 750 450.000 Fuel-oil
31 GÖKCAN TEKSTİL İstanbul BsY 250 150.000 Doğal gaz
32 TROBZON BELEDİYESİ Trabzon BsY 1250 750.000 LNC
33 KARDELEN YIKAMA İstanbul BsY 1250 750.000 Doğal gaz
34 ONİKİ GRUP Rusya BsY 500 300.000 Doğal gaz
35 DELTA GRUP İstanbul BsY 2000 1.200.000 Doğal gaz
36 PINAR ŞEKERLEME Sivas BsY 750 450.000 Doğal gaz
37 AKIN YIKAMA İstanbul BsY 1000 600.000 Doğal gaz
38 DRY WHİTE İstanbul BsY 500 300.000 Doğal gaz
39 AS YAPI İstanbul BsY 500 300.000 Doğal gaz
40 SARMAKSAN Adana BsY 150 90.000 Doğal gaz
41 SINA TEKSTİL İzmir BsY 500 300.000 Doğal gaz
42 TUFANOĞLU DEMİR İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
43 MERVE ÖRME İstanbul BsY 500 300.000 Doğal gaz
44 OĞUZ GRUP Türkmenistan BsY 500 300.000 Doğal gaz
45 ARI MÜHENDİSLİK Ankara BsY 250 150.000 Doğal gaz
46 ÜNİVERSAL HAST. GRUBU Diyarbakır BsY500 300.000 Doğal gaz
47 THRACE BASİN NATURAL Diyarbakır BsY 500 300.000 M. / D. gaz
48 ITC ENERJİ Adana BsY 750 450.000 Bio Gaz
49 GIDAMAK Ankara BsY 750 450.000 Doğal gaz
50 MİROĞLU TEMİZLİK Manisa BsY 1000 600.000 Doğal gaz
51 CARBOM KİMYEVİ MADDE İstanbul BsY 250 150.000 Doğal gaz
52 PROBİN GIDA Bingöl BsY 750 450.000 Doğal gaz
53 ADALAR KİMYA İstanbul BsY 2000 1.200.000 Fuel-oil
54 DANIŞ BETON Belarus BsY 1500 900.000 Motorin
55 GÜLÇÜ KARDEŞLER İstanbul BsY 500 300.000 Doğal gaz
56 TAŞKIN TRİKO İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
57 DRY WHİTE İstanbul BsY 250 150.000 Doğal gaz
58 DRY İSTANBUL İstanbul BsY 1500 900.000 Doğal gaz
59 KAYHAN ZİRAAT Aydın / Söke BsY 750 450.000 Doğal gaz
60 STERIL-MED Yemen BsY 1000 600.000 Motorin
61 ÇİLTUĞ A.Ş. Gaziantep BsY 750 450.000 Doğal gaz
62 ŞAFAK TEMİZLİK Niğde BsY 250 150.000 Doğal gaz
63 ŞAFAK TEMİZLİK Adıyaman BsY 1250 750.000 Motorin
64 ITC ENERJİ Antalya BsY 1250 750.000 Motorin
65 ŞAVLI GIDA İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
66 AZİM GIDA İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
67 ÖRNEK MAKİNA İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
68 ARS TRİKO İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
69 APAK GIDA Nevşehir BsY 1500 900.000 Doğal gaz
70 EFOR TURİZM Alanya BsY 2000 1.200.000 Doğal gaz
71 ADÖKSAN DÖKÜM İstanbul BsY 2000 1.200.000 Doğal gaz
72 FUAR İstanbul BsY 250 150.000 Doğal gaz
73 FUAR Gaziantep BsY 500 300.000 Doğal gaz
74 JANDARMA DİKİMEVİ Ankara BsY 750 450.000 Doğal gaz
75 KIVAM GIDA Bursa BsY 750 450.000 Doğal gaz
76 FRUMAK Kosova BsY 2000 1.200.000 Doğal gaz
77 ANSU GIDA Antalya BsY 1000 600.000 Doğal gaz
78 İNOKSTEK A.Ş. Tekirdağ BsY 500 300.000 Doğal gaz
79 ÖZMAN DERİ TEKSTİL İstanbul BsY 250 150.000 Doğal gaz
80 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsY 3500 2.100.000 Doğal gaz
81 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsY 3500 2.100.000 Doğal gaz
82 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsY 3500 2.100.000 Doğal gaz
83 BAYRAMLAR DOKUMA Tekirdağ BsY 2000 1.200.000 Doğal gaz
84 ÖZMAN DERİ TEKSTİL İstanbul BsY 250 150.000 Doğal gaz
85 NEFİS GIDA Moldovya BsY 1500 900.000 Doğal gaz
86 NESİL GIDA Merzifon /Amasya BsY 750 450.000 Doğal gaz
87 GMT FOOD Bursa BsY 500 300.000 Doğal gaz
88 İNOKSTEK A.Ş. İzmir BsY 1000 600.000 Doğal gaz
89 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsY 3500 2.100.000 Doğal gaz
90 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsY 3500 2.100.000 Doğal gaz
91 KOÇAK FARMA İLAÇ Tekirdağ BsY 3500 2.100.000 Doğal gaz
92 FRUMAK Rize BsY 2000 1.200.000 Doğal gaz
93 LEFATEKS KİMYA İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
94 KARAGÖL ET Erzurum BsY 500 300.000 Doğal gaz
95 KARAGÖL ET Erzurum BsY 1000 600.000 Doğal gaz
96 SARIÖNDER ET Sivas BsY 500 300.000 Doğal gaz
97 ANGORA HALI İstanbul BsY 500 300.000 Doğal gaz
98 ITC ENERJİ Ankara BsY 1250 750.000 Doğal gaz
99 MERVE ÖRME İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
100 ÖZTEKİN MAKİNA Azerbeycan BsY 1500 900.000 Doğal gaz
101 ÖRNEK MAKİNA Adapazarı BsY 750 450.000 Motorin
102 NÜMAKSAN Rusya BsY 500 300.000 Doğal gaz
103 TETA MEKANİK Eskişehir BsY 500 300.000 Doğal gaz
104 ÖRNEK MAKİNA İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz
105 STOK BsY 500 300.000 Doğal gaz
106 ÖRNEK MAKİNA İstanbul BsY 750 450.000 Doğal gaz

Öneriler

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricidictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.