Alev Duman Borulu

ALEV DUMAN BORULU

TİP BUHAR JENERATÖRÜ

1.00- BUHAR  JENERATÖRÜNÜN  TANIMI :

– Buhar  Jeneratörü ; Gaz ve Sıvı yakıt yakacak  şekilde  dizayn  edilmiştir . İşletme  basıncı  8  atü test  basıncı  15  Atü  olarak  imal  edilmiştir .Buhar jeneratörü tipi  BsA;  Ve modelleri şöyle sıralanmıştır.BsA 150 , BsA 250 , BsA 400 , BsA 600 , BsA 750 , BsA 1000 , BsA 1250 , BsA 1500 BsA 2000

2.00- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  EMNİYET  VE  KUMANDA  CİHAZLARI :

2.01- 1.  PROSESTAT :

– Tek  kademeli  brülörlerde  1. ‘ci  kademeye  kumanda  eder . Buhar  basıncı  istenilen  değere  gelince  brülörü  durdurur .

2.02- 2.  PROSESTAT  ( EMNİYET ) :

– 1. ‘ ci  prosestatın  0,5  Atü  üzerine  ayarlanır . 1. ‘ci  prosestat  arızalı  ise  basınç  yüklemeye  devam   eder . 2. ‘ci  prosestat  devreyi  açarak  brülörü  durdurur .

2.03- 3.  PROSESTAT :

– Çift  kademeli  brülörde  2.  kademeyi  yakıp  söndürür .

2.04- BUHAR  TERMOSTATI :

-Tek  kontaklı  dijital  termostat  işletme  basıncındaki  doymuş  buhar  sıcaklığının  20°C  üstüne   ayarlanır  ( 8  bar  için  195 °C ) ‘ye  ayarlanmıştır . 1. ‘ci  prosestat  ve  2. ‘ci  prosestat  arızalandı  ise , yanma  devam  ettiği  için  buhar  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üstüne  çıkınca  devreyi  açar,  brülörü  durdurur .

2.05- BACA  GAZI  TERMOSTATI :

– Tek  kontaklı  dijital  termostat  250 °C ‘ye  ayarlıdır . 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  sıcaklığı  termostatı  arızalı  ise  yanma  devam  eder , baca  gazı  sıcaklığı  ayarlanan  değerin  üzerine  çıkınca   devreyi  açar , brülörü  durdurur .

2.06- EMNİYET  VENTİLİ :

– Üretilen  buharı  dışarı  atabilecek  çapta  seçilmiş , 10  Atü  ayarlanmıştır .

– 1. ‘ci  prosestat , 2. ‘ci  prosestat , buhar  termostatı , baca gazı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar  edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  termostatı  arızalı  ise  buhar  basıncı  ayar   edilmiş  değerin  üzerine  çıkarsa  açarak  buharı  dışarıya  atar .

3.00- BUHAR  JENERATÖRÜ  MONTAJI :

– Buhar  jeneratörü , verdiği  buharın  kullanılacağı en  yakın  bir  yere  monte  edilmelidir .

– Buhar   jeneratörü  dreyninden , besi  suyu  pompası  veya  armatürlerinden  akan  suyun  dağılmadan  bir  yer  süzgeci  yardımıyla  kanalizasyona  verilmesi  gerekir .

– İşletmenin  ve  bakımın  kolaylıkla  yapılabilmesi  için  etrafında  yeterli  boşluklar  bırakılmalıdır

– Kazan önü  ve  arka  duvar arasındaki  mesafe ; içindeki  duman borularını çıkarılmasını  mümkün  kılacak   şekilde  olmalıdır .

– Buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerdeki  sıcaklık ; 30-35 °C ‘yi  geçmeyecek  şekilde  tavan  veya  taban  seviyesinde  yerleştirilmiş  menfezlerle  tabii  havalandırma  yapılmalıdır .

– Buhar  Jeneratörünün  bulunduğu  yerin  sıcaklığının  artmaması  için ; jeneratör  baca  çıkışı , kondens   tankı , buhar  ve  sıcak  su  boruları  izole  edilmelidir .

– Cebri  havalandırma  sisteminde ; buhar  jeneratörünün  bulunduğu  yerden  hava  çekmek

( aspirasyon  şeklinde  havalandırma )  tavsiye  edilmez . Bu  şekilde  meydana  gelen  negatif  basınç  jeneratörün  yanma  verimini  düşürür .

3.01- BUHAR  JENERATÖRÜ  VE  BACA  ÇAPLARI :

– Buhar  jeneratörü  kapasitesi  ve  yaklaşık  baca  çapları  tablosu .

Buhar  kapasitesi  ( Kg /h )    : 150     250         400     600       750        1000      1250        1500

Kapasitesi  ( Kcal /h )            : 90       150         240     360       450          600        750          900

Baca  çapı  ( mm . )                : 250     250         300     300       350          350        400          450

– Duman  kanalında  mümkün  olduğu  kadar  90°  dirsekten  ve  ” T ”  şeklinde  bağlantılarındankaçınılmalıdır . Açılı  yapmak  gerektiğinde  135° ‘ den  az  olmamalıdır . Yatay  duman  kanalı uzunluğu ; baca  yüksekliğinin  1/3 ‘ünü  geçmemelidir .

– Duman  kanalı  uzun  ise  izole  edilmelidir . Baca  şapkası ; yanmış  gazların çıkmasına  man olamayacak  şekilde  tasarlanmalıdır .

3.02- ELEKTRİK  BAĞLANTILARI :

– Elektrik  panosuna  enerji  alınan  yerde  ana  sigorta  gurubu  ve  kesici  şalter  konulmalıdır .

– Kontrol  ve  kumanda  panosu  girişine  kadar  3  faz , 1  nötr  380  volt  enerji  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  bağlanmalıdır .

– Jeneratör  yeterli  kesitteki  bir  kablo  ile  topraklama  plakasına  bağlanmadır .

3.03- VOLTAJ  VE  FREKANS :

– Kazan  etiketindeki  voltaj  ve  frekansla  kendi  voltaj  ve  frekansınızı  kontrol  ediniz . Devredeki   voltaj  ve  frekansı  ölçünüz , nominal  değerden  %10 ‘dan  az  veya  çok  olmaması  gerekir .

3.04- BUHAR  JENERATÖRÜNDEKİ  ELEKTRİK  SARFİYATI  ( Kw ) :

Buhar  jeneratörü

Tipi                           150     250      400        600        750        1000     1250      1500

Brülör                        1,1       1,5      1,5         2,2         2,2          2.2         3            4

Sirkülâsyon  pomp .  1,5       1,5       1,5        1,5          1,5         2,2         2,2         3

Kumanda   enerjisi     1          1          1           1            1            1             1           1

Toplam                      5           5          5           6            6            8             8         10

3.05- KONDENS  TANKI :

Tipi                            150      250         400      600       750        1000     1250       1500

Hacmi  ( lt . )              70       100         150      220        330         450       600        700

– Kondens  tankının  su  seviyesinin ; pompa  emiş  ağzından  yüksekliği :

Kondens  suyu  sıcaklığı  ( °C )                    : 50     60     70     80     90     100

Pompa  emiş  ağzından  yüksekliği  ( m . )   : 1,5    1,5    2      2,5     3       3,5

– Kondens  tankı  su  beslemesi , bakır  şamandıralı  flatör  ile  yapılmalıdır .

3.06- SU  YUMUŞATMA  CİHAZI :

– Otomatik  olarak , ters  yıkama , rejenerasyon  ve  yıkama  yapmalı .

– Ham  su  girişinde  20-30 mmSS . basınç  olmalı , ham  su  girişi  35 fr . sertliğini  geçmemelidir.

– Yumuşak  su  çıkışı  0,2 fr . sertliğini  geçmemelidir .

– Su  yumuşatma  cihazına  sıcak  su  dönmemelidir . Bunun  için  kondens  tankı  girişine mutlaka  çekvalf  konulmalıdır .

3.07- DOZAJ  POMPASI :

– Kireç  taşı  oluşmasını  kesin  önlemek  için  besi  suyu  pompası  emişine , yeterli  miktarda CEFOPOL dozajlanmalıdır. ( Yaklaşık olarak  ilave edilen  yumuşak suyun  miktarına göre ;100 kg  150  gram  CEFOPOL ) .