Buhar bir çok endüstri dalında kolay üretim avantajı nedeni ile yıllardır çok tercih edilen bir enerji türü olmuştur. Buharın kullanıldığı bir çok tesiste; zaman, alan/yerleşim, verim/maliyet, personel, emniyet ve çalışma normlarına bağlı sorunlarla karşılaşılmıştır. Buhar jeneratörleri, Karşılaşılan bu ve benzer sorunları minimum düzeye düşürmek için yaklaşık 40 yıllık çalışmalar sonucu geliştirilmiş bir enerji ünitesidir.

BuSer Buhar Jeneratörleri,
– Radyasyon tipi, brülör alev boyuna ve alev çapına göre, karşı basınçlı olarak tasarlanmıştır. Alev aynı hücrede geriye döndürülerek, tutuşmayan partiküller sekonder hava ile karşılaştırılarak yanması sağlanmış olur, böylece yanma randımanı arttırılarak yüksek teknolojiye uyarlanmıştır.

– İç serpantinde buharlaşacak su aşağıya inerken, yanmış gazlar yukarı çıktığı için, ters akım meydana getirilmiş, birim yüzeyden geçen ısı transferi ortalama 34.000 Kcal /m². ulaşılmıştır.

– Serpantinler, iç içe geçirilmiş, vida şeklinde kıvrılmış, boru denetimden meydana getirilmiştir. Böylece sıcak gazlar, iç serpantinin iç yüzünden tabana doğru geçer, aynı hacimden geri gelir.

– 1.’ci serpantin ile, 2.’ci serpantin arasından geçer, tabandan geri döner, 2.’ci serpantin ile hava ısıtıcı cidar arasından geri gelerek bacaya gider. Böylece gazlara dört geçiş yaptırılarak yolları uzatılmış, tüm enerjileri alınmıştır.

– Dördüncü geçişte, sıcak gazlar ile taze hava ısıtıldığı için baca sıcaklığı sıcaklıkları düşürülmüştür. Taze hava ısınarak tutuşma sıcaklığına yakın sıcaklıkta yanma odasına girdiği için yanma randımanı arttırılmıştır. Böylece taze havayı; tutuşma sıcaklığına kadar yakıt yakarak ısıtmak yerine, işini bitirmiş, bacaya giden sıcak gazların enerjisini alarak yakıt tasarrufu yapılmıştır.

– Yanma hücresinin tavanı ve tabanı 1350 C’ye dayanıklı özel bir reflaktör malzemesi ile kaplanmıştır. Yanma durduğu halde hücrenin sıcaklığı düşürülmemiş, yeniden püsküren yakıt, yaklaşık 900 C ‘lik ortamda hızla tutuşma sıcaklığına ulaştığı için ilk ateşlemelerde jeneratörün isli yanması önlenmiştir . Böylece islerle gaz yollarının tıkanması önlenmiş ve yüksek yanma verimi elde edilmiştir . Isıtılmış taze hava ile Buhar Jeneratörü dış gövde saçı arasına 1 mm . kalınlığında Alüminyum Reflaktör saçı dizayn edilmiştir . Isınan taze havanın enerjisini yansıtarak dış cidara sıcaklığın geçmesi önlenmiştir . Böylece 10 cm . İzo-cam yünü ile izole yapmaktan kurtulunmuş , yerden ve masraftan tasarruf edilmiştir .

– Birim yüzeyden suya max . ısı geçirilerek , hacimler minimuma indirilmiş , ısı kaçakları
azaltılarak veya geri kazanılarak yüksek randıman elde edilmiştir .

SONUÇ : İlk düğmeye bastığınız andan itibaren 3 dakikada buharınız kullanılmaya hazırdır .

VE bu tasarım şekli ve brülör yapısı ile daima tercih sebebi olmuştur.

EKONOMİK , EMNİYETLİ , GARANTİLİ VE HIZLI BUHAR ÜRETİMİNDE
FARKLI BİR SEÇENEK